تقدیرنامه و جوایز
سال 1398
کسب تقدیرنامه 4 ستاره جایزه ملی تعالی سازمانی
سال 1396
کسب تقدیرنامه 4 ستاره جایزه ملی تعالی سازمانی
سال 1395
کسب رتبه اشتهار دوستاره به کیفیت در جایزه ملی کیفیت ایران
سال 1394
1- واحد نمونه صنعتی کشور در سال 93کارگر نمونه کشوری در بخش خدمات
2- انتخاب 9 کارگر نمونه استانی
3- کسب رتبه اشتهار دوستاره به کیفیت در دومین جایزه ملی کیفیت صنعت خودرو
4- تقدیرنامه درزمینه بهبود شاخص های عملکردیHSE از IKCO
5- تقدیرنامه محیط زیست برای موفقیت در طرح تفکیک پسماند
6- تقدیرنامه نهادینه سازی فرهنگ ایمنی و سلامت کار و ایجاد محیط بهداشتی از معاونت بهداشت استان
7- تقدیرنامه سپاس از همکاری مستمر از سازمان محیط زیست استان
8- تندیس گروه برتر استانی از لحاظ HSE ازاداره کار و امور اجتماعی
9- تقدیرنامه کارفرما برتر استانی در زمینه HSE از مرکز بهداشت شهرستان البرز
10- تقدیرنامه همکاری در اجرای طرح ایجاد محیط کاری سالم و عاری از اعتیاد از اداره کار و امور اجتماعی
سال 1393
1- کارگر نمونه کشوری در بخش خدمات
سال 1392
1- کارگر نمونه کشوری در بخش صنعت
2- اخذ لوح تقدیر از چهارمین جشنواره ملی بهره وری
سال 1390
1- لوح اهتمام در سرآمدی منابع انسانی
2- دریافت تندیس مدیر برتر صنعت توسط آقای مهندس محمد زاده در همایش تجلیل از فرهیختگان الوند
3- دریافت لوح تقدیر از وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور تولید گیربکس میکروهیبرید
سال 1389
1- تقدیرنامه سازنده برتر ساپکو در سال 89
سال 1388
1- گواهینامه اهتمام به تعالی نظام پیشنهادها
2- تندیس بلورین برای تعالی سازمانی در جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی (رتبه دوم در کشور)
سال 1383 الی سال 1387
1- تقدیرنامه برای تعالی سازمانی در جایزه ملی بهره و تعالی سازمانی ( رتبه چهارم در کشور )
2- تقدیرنامه برای تعالی سازمانی در جایزه ملی بهره و تعالی سازمانی ( یکی از 10 شرکت اول )
3- تقدیر نامه اشتهار در سرآمدی ( جایزه ملی کیفیت ، رتبه دوم )
4- تقدیر نامه در تعالی سازمانی ( جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی )
5- دریافت تقدیر نامه از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی
6- گواهی تعهد به تعالی سازمانی ( جایزه بهره وری و تعالی سازمانی)
تقدیرنامه و جوایز
تقدیرنامه ها و جوایز
1396/03/13
 • تقدیرنامه ها و جوایزتقدیرنامه ها و جوایز
  تقدیرنامه ها و جوایز
 • تقدیرنامه ها و جوایزتقدیرنامه ها و جوایز
  تقدیرنامه ها و جوایز
 • تقدیرنامه ها و جوایزتقدیرنامه ها و جوایز
  تقدیرنامه ها و جوایز
 • تقدیرنامه ها و جوایزتقدیرنامه ها و جوایز
  تقدیرنامه ها و جوایز
 • تقدیر نامه ها و جوایزتقدیر نامه ها و جوایز
  تقدیر نامه ها و جوایز
Powered by DorsaPortal