ارتقای ایمنی کارکنان و سلامت کارکنان
ما می خواهیم برای کارکنان خود محیطی کاری جذاب با شانس پیشرفت فردی ایجاد کنیم. به این منظور ما نگاهی به شرایط زندگی فردی آنها داریم و روابط کاری طولانی مدت و رده های شغلی متنوع ایجاد می‌کنیم. ما می خواهیم کارکنان واجد شرایط جذب کنیم و کارکنان خود را در دراز مدت تحت آموزش قرار دهیم. و کارکنان خود را در مسیر پیشرفت شان بصورت مداوم حمایت می کنیم. میزان پیشرفت و آموزش کارکنان ما بر اساس هر واحد و رده مدیریتی طراحی می‌شود.
Powered by DorsaPortal