کرامت انسانی ارتقای زندگی کاری
ما می خواهیم برای کارکنان خود محیطی کاری جذاب با شانس پیشرفت فردی ایجاد کنیم. به این منظور ما نگاهی به شرایط زندگی فردی آنها داریم و روابط کاری طولانی مدت و رده های شغلی متنوع ایجاد می‌کنیم. ما می خواهیم کارکنان واجد شرایط جذب کنیم و کارکنان خود را در دراز مدت تحت آموزش قرار دهیم. و کارکنان خود را در مسیر پیشرفت شان بصورت مداوم حمایت می کنیم. میزان پیشرفت و آموزش کارکنان ما بر اساس هر واحد و رده مدیریتی طراحی می‌شود.
Powered by DorsaPortal