توسعه پایدار(اقتصادی،اجتماعی و محیط زیستی)
ما با در هم آمیختن شاخص های اقتصادی با توجه به منابع شرکت و ملاحظات زیست محیطی سعی بر این داریم که کمترین صدمات را به محیط زیست وارد کرده و در این خصوص نیز کاهش مداوم آن را هدف خود قرار داده ایم. ما به مسئولیت خود در قبال سلامت ، ایمنی و محیط زیست واقف بوده و اعتقاد داریم برای کارمندان ، تجارت خود و محیط ارزش افزوده ایجاد می‌نماید.

- اساس تمام اعمال ما بر اساس استاندارد و ملزومات قانونی می‌باشد .

- تمامی حوادث در محل کار، اختلالات سلامتی ناشی از کار و حوادث ومحیطی باید جلوگیری گردند و جزو مسئولیت مدیران شرکت می‌باشد.

- مدیریت سیستمی را جهت پایش مداوم عملکرد موارد فوق بکار گرفته و حین کنترل‌ به روز رسانی‌های لازم را نیز انجام می دهد.

- مدیریت بهینه منابع ملی از طریق استقرار سیستم آبیاری قطره‌ای و همچنین مدیریت بهینه سوخت.

Powered by DorsaPortal