مشتری مداری
مشتری مداری بعنوان یک اصل در شرکت نیرو محرکه در نظر گرفته شده و در راستای اهداف استراتژیک برنامه ریزی شده تا به بهترین شکل نسبت به برآورده کردن انتظارات مشتریان رسیدگی شود. پایش شاخص های سنجش رضایت مشتری و اخطارهای کیفی شکایت مشتریان در راستای حفظ کرامت و ارزش مشتری بعنوان یک هدف در نظر گرفته شده است .ما ارتباط تضمین شده و دراز مدت با ذینفعان (مشتریان ، پیمانکاران و شرکاء) داریم و در خصوص برآورده کردن انتظارات آنها تلاش می‌نمائیم.
Powered by DorsaPortal