معاونین
دکتر مسعود ذوالقدر
قائم مقام اجرایی
آدرس پست الکترونیکی : m.zolghadr@nmir.com
آدرس : قزوین، شهر صنعتی البرز
نمابر : 32223316-028
تلفن : 32225511-028
مهندس شهرام باباقصابها
مدیر فناوری اطلاعات
گروه صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : sh.babaghasabha@nmir.com
آدرس : قزوین، شهر صنعتی البرز
نمابر : 32223316-028
تلفن : 32233811-028
بهروز محمد حسینی
مهندس بهروز محمد حسینی
سرپرست معاونت مهندسی
گروه صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : 
آدرس : قزوین، شهر صنعتی البرز
نمابر : 32223316-028
تلفن : 32233821-028
مهندس محمدرضا یوسفی
مهندس محمدرضا یوسفی
معاون تحقیقات توسعه و نوآوری
گروه صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : mr.yousefi@nmir.com
آدرس : قزوین، شهر صنعتی البرز
نمابر : 32223316-028
تلفن : 32233811-028
مهندس سید علی ابوترابی
معاونت کیفیت
گروه صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی :
آدرس : قزوین، شهر صنعتی البرز
نمابر : 32229395-028
تلفن : 32229395-028
مهندس شهرام شکیبا
سرپرست معاونت تولید
گروه صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : sh.shakiba@nmir.com
آدرس : قزوین، شهر صنعتی البرز
نمابر : 32229395-028
تلفن : 32229395-028
مهندس محمدرضا صالحی
مهندس محمدرضا صالحی
معاون فنی
گروه صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : m.salehi@nmir.com
آدرس : قزوین، شهر صنعتی البرز
نمابر : 32229395-028
تلفن : 32229395-028
امیر حسین صادق نژاد
مدیر حراست
گروه صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی :
آدرس : قزوین، شهر صنعتی البرز
نمابر : 32229395-028
تلفن : 32229395-028
مهندس علی اکبر کاشی
مدیر کل مرکز علمی کاربردی
گروه صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : a.a.kashi@nmir.com
آدرس : قزوین، شهر صنعتی البرز
نمابر : 32243745-028
تلفن : 32239984-028
یحیی صمدی مقدم
دکتر یحیی صمدی مقدم
معاون آینده پژوهی و نوآوری
گروه صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی :
آدرس : قزوین، شهر صنعتی البرز
نمابر : 44297836-021
تلفن : 49101200-021
مهندس سیامک قربانی مقانکی
معاون تامین و بازرگانی
گروه صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : s.ghorbani@nmir.com
آدرس : تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نبش ضلع جنوبی بلوار مرزداران شماره 216
نمابر : 44299115-021
تلفن : 49101100-021
محمدرضا خانزاده
مهندس محمدرضا خانزاده
معاون سرمایه های انسانی
گروه صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : khanzadeh@nmir.com
آدرس : قزوین، شهر صنعتی البرز
نمابر : 44299115-021
تلفن : 3222551-028
محمدرضا عبدی
مهندس محمدرضا عبدی
مدیر بازرسی گروه صنعتی نیرومحرکه و بازرس ویژه مدیر عامل
گروه صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی :
آدرس : تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نبش ضلع جنوبی بلوار مرزداران شماره 216
نمابر : 44299115-021
تلفن : 49101100-021
مهدی چیذری
مهدی چیذری
معاون مالی و اقتصادی
گروه صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : me.chizari@nmir.com
آدرس : تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نبش ضلع جنوبی بلوار مرزداران شماره 216
نمابر : 49101310-021  
تلفن : 49101310-021
مهدی کلاته عربی
مهدی کلاته عربی
سرپرست معاونت پروژه های توسعه ای
گروه صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : m.k.arabi@nmir.com
آدرس : تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نبش ضلع جنوبی بلوار مرزداران شماره 216
نمابر : 49101310-021  
تلفن : 49101310-021
مهدی نعمتی
مهدی نعمتی ترزنق
معاونت برنامه ریزی و لجستیک
گروه صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : m.nemati@nmir.com
آدرس : قزوین، شهر صنعتی البرز
نمابر : 4932225511-028  
تلفن : 32225511-028
Powered by DorsaPortal