اعضای هیئت مدیره
نیما مصلح
مهندس نیما مصلح
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
گروه صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : n.mosleh@nmir.com
آدرس : تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نبش ضلع جنوبی بلوار مرزداران شماره 216
نمابر : 44298238-021
تلفن : 49101501-021
Davoudi
دکتر سید مجتبی داودی
عضو هیئت مدیره
گروه صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی :  m.davoudy@nmir.com
آدرس : تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نبش ضلع جنوبی بلوار مرزداران شماره 216
نمابر : 44298238-021
تلفن : 49101501-021
Karimi
مهندس حسن کریمی
عضو هیئت مدیره
گروه صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی :  h.karimi@nmir.com
آدرس : تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نبش ضلع جنوبی بلوار مرزداران شماره 216
نمابر : 44298238-021
تلفن : 49101501-021
مهندس قاسم باقری
عضو هیئت مدیره
گروه صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی :  gh.bagheri@nmir.com
آدرس : تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نبش ضلع جنوبی بلوار مرزداران شماره 216
نمابر : 44298238-021
تلفن : 49101501-021
Powered by DorsaPortal