مدیران
نام:رضا
نام خانوادگی:عبدالمطلبی
سمت:سرپرست مدیریت آموزش های تخصصی کوتاه مدت مرکز
تلفن:32233811-028
ایمیل:r.abdolmotalebi@nmir.com
نام:حسن
نام خانوادگی:عوبیدی
سمت: مدیر بازگانی خارجی
تلفن:49101210-021
ایمیل:Obeidi@nmir.com
مهدی تقی پور
نام:مهدی
نام خانوادگی:تقی پور
سمت:سرپرست مدیریت برنامه ریزی تولید
تلفن:32233811-028
ایمیل: m.taghipour@nmir.com
نام:شهرام
نام خانوادگی:کاتبی
سمت:مدیر نگهداری و تعمیرات پوسته ای، ماهک و مونتاژ
تلفن:32233811-028
ایمیل:sh.katebi@nmir.com
نام:مرتضی
نام خانوادگی:خیرخواه گیلده
سمت:مدیر تضمین کیفیت
تلفن:32233811-028
ایمیل:m.kheirkhah@nmir.com
محمد بابایی
نام: محمد
نام خانوادگی: بابایی
سمت:مدیر مونتاژ
تلفن:32233811-028
ایمیل: m.babaei@nmir.com
نام:رضا
نام خانوادگی:ذوالقدر
سمت:سرپرست مدیریت توسعه منابع انسانی
تلفن:32233811-028
ایمیل: r.zolghadr@nmir.com
نام:حسین
نام خانوادگی:یزدی
سمت:مدیر تولید پوسته ای، ماهک
تلفن:32233811-028
ایمیل:h.yazdi@nmir.com
نام:امید
نام خانوادگی:محمدی
سمت: مدیر منابع انسانی
تلفن:32233811-028
ایمیل:o.mohammadi1@nmir.com
حسین خان بابازاده
نام:حسین
نام خانوادگی:خان بابازاده
سمت:مدیر مهندسی پوسته ای و مونتاژ
تلفن:32233811-028
ایمیل:h.khanbabazadeh@nmir.com
نام:مسعود
نام خانوادگی:صادقی هفشجانی
سمت:مدیر تولید دنده ای و محوری 1
تلفن:32233811-028
ایمیل:m.sadeghi@nmir.com
مهدی رخشانفر
نام:مهدی
نام خانوادگی:رخشانفر
سمت:مدیر اقتصادی و حسابداری صنعتی
تلفن:32233811-028
ایمیل:@nmir.com
سید احمد حسینی
نام:سید احمد
نام خانوادگی:حسینی
سمت:مدیر مدیر نگهداری و تعمیرات دنده ای و محوری
تلفن:32233811-028
ایمیل:@nmir.com
حسین یگانه
نام:حسین
نام خانوادگی:یگانه زاده
سمت:مدیر مهندسی ابزار
تلفن:32233811-028
ایمیل:@nmir.com
امید رضایی
نام:امید
نام خانوادگی:محمدرضایی
سمت:مدیر کیفیت محصول و خدمات پس از فروش
تلفن:32233811-028
ایمیل:@nmir.com
مسعود خلخالی
نام:مسعود
نام خانوادگی:خلخالی
سمت:مدیر کیفیت ورود کالا
تلفن:32233811-028
ایمیل:@nmir.com
صمد بختیاری
نام: علی صمد
نام خانوادگی: بختیاری
سمت: مدیر کیفیت قطعات دنده ای و محوری
تلفن: 32232811-028
ایمیل:a.bakhtiyari@nmir.com
نام: روانبخش
نام خانوادگی: دلیری سوسفی
سمت: مدیر مهندسی و پشتیبانی توسعه محصول
تلفن: 32232811-028
ایمیل:
بزازان
نام: ابوالفضل
نام خانوادگی: بزازان
سمت: مدیر آزمایشگاه گیربکس و کارگاه نمونه سازی
تلفن: 32232811-028
ایمیل:
نام: محمد رضا
نام خانوادگی: دهقانی
سمت: مدیر حسابرسی داخلی
تلفن: 32232811-028
ایمیل:
نام: محمد
نام خانوادگی: محبی آشتیانی
سمت: مدیر مهندسی خرید تکنولوژی و ماشین آلات
تلفن: 32232811-028
ایمیل:mohebbi@nmir.com
بهروز صالحی
نام: بهروز
نام خانوادگی: صالحی
سمت: مدیر امور حقوقی
تلفن: 32232811-028
ایمیل:
نام: جعفر
نام خانوادگی: نصیری شهرکی
سمت: مدیر روابط عمومی
تلفن: 32232811-028
ایمیل:
حمید معمار باشی
نام:حمید
نام خانوادگی:معمارباشی
سمت:مدیر تدارکات داخلی
تلفن:32233811-028
ایمیل:h.memarbashi@nmir.com
نام: مهدی
نام خانوادگی: مهدی آبادی
سمت: سرپرست مدیریت ایمنی، بهداشت و زیست محیطی
تلفن: 32232811-028
ایمیل:
علیرضا حیدری
نام: علیرضا
نام خانوادگی: حیدری
سمت: مدیرانبارها و لجستیک
تلفن: 32232811-028
ایمیل:
مجتبی علاقه بندها
نام: محمد
نام خانوادگی: علاقه بندها
سمت: سرپرست مدیریت مهندسی صنایع
تلفن: 32232811-028
ایمیل:
زندپور
نام: داریوش
نام خانوادگی: زندپور
سمت: سرپرست مدیریت برنامه ریزی مواد و قطعات
تلفن: 32232811-028
ایمیل:
باقرآبادی
نام: مهدی
نام خانوادگی: باقرآبادی
سمت: سرپرست مدیریت ساخت و تجهیزات و ماشین سازی
تلفن: 32232811-028
ایمیل:
نام: حسن
نام خانوادگی: تابش
سمت: سرپرست مدیریت پژوهش و نوآوری
تلفن: 32232811-028
ایمیل:
نام: فریبا
نام خانوادگی: عباسی
سمت: مدیر تامین
تلفن:49101210-021
ایمیل:f.abbasi@nmir.com
نام: غلامرضا
نام خانوادگی: زحمتکش
سمت: مدیر اداری و پشتیبانی دفتر تهران
تلفن:49101210-021
ایمیل:gh.zahmatkesh@nmir.com
Powered by DorsaPortal