تقدیرنامه ها
1-استاندارد ISO TS 16941 از شرکت TUV NORD آلمان
2-استاندارد ISO 14001 از شرکت TUV NORDآلمان
3- استاندارد ISO 18001 از شرکت TUV NORD آلمان
4- استاندارد ISO/IEC 17025 (گواهینامه صلاحیت آزمایشگاه)
5- گرید B شرکت ساپکو مطابق استاندارد SSR2
گواهینامه ها
گواهینامه ها
1396/03/10
 • گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاهگواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه
  گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه
 • استاندارد (1)16949استاندارد (1)16949
  استاندارد (1)16949
 • استاندارد(2)16949استاندارد(2)16949
  استاندارد(2)16949
 • استاندارد (2)18001استاندارد (2)18001
  استاندارد (2)18001
 • استاندارد (1)18001استاندارد (1)18001
  استاندارد (1)18001
 • استاندارد (1)14001استاندارد (1)14001
  استاندارد (1)14001
Powered by DorsaPortal