آزمایشگاه مرکزی و کالیبراسیون
آزمایشگاه مرکزی و کالیبراسیون شرکت صنعتی نیرومحرکه بعنوان همکار سازمان ملی استاندارد ایران دارای گواهینامه تایید صلاحیت از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در زمینه کالیبراسیون ابعادی و فشار مطابق استاندارد ISO/IEC17025 آماده ارائه خدمات در زمینه های ذیل می باشد.
اندازه گیری دقیق
اندازه گیری سه بعدی
اندازه گیری چرخدنده های استوانه ای
اندازه گیری چرخدنده های ناشناخته
اندازه گیری چرخدنده های مخروطی
تلرانس های هندسی
زبری سطوح
اندازه گیری زبری سطوح
گستره اندازه گیری LT=17.5 mm
تفکیک پذیری 0.01μm
کالیبراسیون ساعت های اندازه گیری
گستره اندازه گیری 0-50mm
تفکیک پذیری 0.01μm
اندازه گیری سختی قطعات پلاستیکی و پلاستیکی
گستره اندازه گیری 0-100SHORE A-D
تفکیک پذیری 1SHORE A,D
اندازه گیری ضریب فنریت فنرهای فشاری و کششی
گستره اندازه گیری 0-520mm, 0-1000N
تفکیک پذیری 0.1mm , 0.5N
کالیبراسیون ترک متر و ترک رنج
گستره اندازه گیری 0-400Nm
تفکیک پذیری 1NM
کالیبراسیون ترک متر و ترک رنج
گستره اندازه گیری 10-100NM
تفکیک پذیری 0.02NM
Powered by DorsaPortal