معاونین
مهندس رحمانقلی یگانه مرد
شرکت صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : r.yeganehmard@nmir.com
آدرس : تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نبش ضلع جنوبی بلوار مرزداران شماره 216
نمابر : 32223316-028
تلفن : 32225511-028
دکتر مسعود ذوالقدر
قائم مقام کیفیت و مهندسی
آدرس پست الکترونیکی : m.zolghadr@nmir.com
آدرس : تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نبش ضلع جنوبی بلوار مرزداران شماره 216
نمابر : 32223316-028
تلفن : 32225511-028
مهندس علیرضا کهن پور
قائم مقام مالی و بازرگانی
آدرس پست الکترونیکی : a.kohanpoor@nmir.com
آدرس : تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نبش ضلع جنوبی بلوار مرزداران شماره 216
نمابر : 44299115-021
تلفن : 49101100-021
مهندس محمد حاجی علی اصغری
معاون مهندسی
شرکت صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : m.asghari@nmir.com
آدرس : تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نبش ضلع جنوبی بلوار مرزداران شماره 216176
نمابر : 32223316-028
تلفن : 32233821-028
اکبر تعطیلی
معاون سرمایه های انسانی
شرکت صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : a.tatili@nmir.com
آدرس : تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نبش ضلع جنوبی بلوار مرزداران شماره 216176
نمابر : 49101100-021
تلفن : 49101100-021
مجید منوچهریان
معاون مالی و اقتصادی
شرکت صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : m.manouchehrian@nmir.com
آدرس : تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نبش ضلع جنوبی بلوار مرزداران شماره 216
نمابر : 49101310-021  
تلفن : 49101310-021
دکتر حسن تابش
رئیس مرکز علمی کاربردی
شرکت صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : h.tabesh@nmir.com
آدرس : تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نبش ضلع جنوبی بلوار مرزداران شماره 216
نمابر : 32243745-028
تلفن : 32239984-028
دکتر یحیی صمدی مقدم
معاون برنامه ریزی و توسعه
شرکت صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : y.samadimoghadam@nmir.com
آدرس : تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نبش ضلع جنوبی بلوار مرزداران شماره 216
نمابر : 32223316-028
تلفن : 32223315-028
مهندس اندره بدروسیان
معاون تامین و بازگانی
شرکت صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : bedrosian@nmir.com
آدرس : تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نبش ضلع جنوبی بلوار مرزداران شماره 216
نمابر : 44297836-021
تلفن : 49101200-021
مهندس شهرام باباقصابها
مدیر فناوری اطلاعات
شرکت صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : sh.babaghasabha@nmir.com
آدرس : تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نبش ضلع جنوبی بلوار مرزداران شماره 216
نمابر : 32223316-028
تلفن : 32233811-028
مهندس محمدرضا یوسفی
معاونت تحقیقات توسعه و نوآوری
شرکت صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : mr.yousefi@nmir.com
آدرس : تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نبش ضلع جنوبی بلوار مرزداران شماره 216
نمابر : 32223316-028
تلفن : 32233811-028
مرتضی یغمائیان
مدیر حسابرسی داخلی
شرکت صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : m.yaghmaian@nmir.com
آدرس : تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نبش ضلع جنوبی بلوار مرزداران شماره 216
نمابر : 44298341-021
تلفن : 49101110-021
مهدی مهدی آبادی
مدیر حراست
شرکت صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : m.mahdiabadi@nmir.com
آدرس : تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نبش ضلع جنوبی بلوار مرزداران شماره 216
نمابر : 32229395-028
تلفن : 32229395-028
Powered by DorsaPortal