معاونین
دکتر مسعود ذوالقدر
قائم مقام اجرایی
آدرس پست الکترونیکی : m.zolghadr@nmir.com
آدرس : قزوین، شهر صنعتی البرز
نمابر : 32223316-028
تلفن : 32225511-028
علیرضا کهن پور
مهندس علیرضا کهن پور
قائم مقام مالی و بازرگانی
آدرس پست الکترونیکی : kohanpour@nmir.com
آدرس : تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نبش ضلع جنوبی بلوار مرزداران شماره 216
نمابر : 44299115-021
تلفن : 49101100-021
مهندس محمد حاجی علی اصغری
معاونت مهندسی
گروه صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : m.asghari@nmir.com
آدرس : قزوین، شهر صنعتی البرز
نمابر : 32223316-028
تلفن : 32233821-028
دکتر محمد سهراب بیگی
معاونت سرمایه های انسانی
گروه صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : m.sohrabbeigi@nmir.com
آدرس : قزوین، شهر صنعتی البرز
نمابر : 32223316-028
تلفن : 32233821-028
مجید منوچهریان
مجید منوچهریان
معاونت مالی و اقتصادی
گروه صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : m.manouchehrian@nmir.com
آدرس : تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نبش ضلع جنوبی بلوار مرزداران شماره 216
نمابر : 49101310-021  
تلفن : 49101310-021
مهندس اندره بدروسیان
معاونت تامین و بازگانی
گروه صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : bedrosian@nmir.com
آدرس : تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نبش ضلع جنوبی بلوار مرزداران شماره 216
نمابر : 44297836-021
تلفن : 49101200-021
مهندس شهرام باباقصابها
مدیر فناوری اطلاعات
گروه صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : sh.babaghasabha@nmir.com
آدرس : قزوین، شهر صنعتی البرز
نمابر : 32223316-028
تلفن : 32233811-028
مهندس محمدرضا یوسفی
مهندس محمدرضا یوسفی
معاونت تحقیقات توسعه و نوآوری
گروه صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : mr.yousefi@nmir.com
آدرس : قزوین، شهر صنعتی البرز
نمابر : 32223316-028
تلفن : 32233811-028
مهدی مهدی آبادی
مدیر حراست
گروه صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : m.mahdiabadi@nmir.com
آدرس : قزوین، شهر صنعتی البرز
نمابر : 32229395-028
تلفن : 32229395-028
مهندس مصطفی گرجی دوز
مهندس مصطفی گرجی دوز
معاونت کیفیت
گروه صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : m.gorji@nmir.com
آدرس : قزوین، شهر صنعتی البرز
نمابر : 32229395-028
تلفن : 32229395-028
مهندس محمود مدنی
مهندس محمود مدنی
معاونت تولید
گروه صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : madani_nmi@nmir.com
آدرس : قزوین، شهر صنعتی البرز
نمابر : 32229395-028
تلفن : 32229395-028
مهندس محمدرضا صالحی
مهندس محمدرضا صالحی
معاونت فنی
گروه صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : m.salehi@nmir.com
آدرس : قزوین، شهر صنعتی البرز
نمابر : 32229395-028
تلفن : 32229395-028
حسن تابش
رئیس مرکز علمی کاربردی
گروه صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : h.tabesh@nmir.com
آدرس : قزوین، شهر صنعتی البرز
نمابر : 32243745-028
تلفن : 32239984-028
معاونت برنامه ریزی و توسعه
گروه صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی :
آدرس : قزوین، شهر صنعتی البرز
نمابر : 32223316-028
تلفن : 32223315-028
Powered by DorsaPortal