معاونین
دکتر مسعود ذوالقدر
قائم مقام اجرایی
آدرس پست الکترونیکی : m.zolghadr@nmir.com
آدرس : قزوین، شهر صنعتی البرز
نمابر : 32223316-028
تلفن : 32225511-028
مهندس محمد حاجی علی اصغری
معاونت مهندسی
گروه صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : m.asghari@nmir.com
آدرس : قزوین، شهر صنعتی البرز
نمابر : 32223316-028
تلفن : 32233821-028
دکتر محمد سهراب بیگی
معاونت سرمایه های انسانی
گروه صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : m.sohrabbeigi@nmir.com
آدرس : قزوین، شهر صنعتی البرز
نمابر : 32223316-028
تلفن : 32233821-028
مجید منوچهریان
مجید منوچهریان
معاونت مالی و اقتصادی
گروه صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : m.manouchehrian@nmir.com
آدرس : تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نبش ضلع جنوبی بلوار مرزداران شماره 216
نمابر : 49101310-021  
تلفن : 49101310-021
مهندس اندره بدروسیان
معاونت تامین و بازگانی
گروه صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : bedrosian@nmir.com
آدرس : تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نبش ضلع جنوبی بلوار مرزداران شماره 216
نمابر : 44297836-021
تلفن : 49101200-021
مهندس شهرام باباقصابها
مدیر فناوری اطلاعات
گروه صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : sh.babaghasabha@nmir.com
آدرس : قزوین، شهر صنعتی البرز
نمابر : 32223316-028
تلفن : 32233811-028
مهندس محمدرضا یوسفی
مهندس محمدرضا یوسفی
معاونت تحقیقات توسعه و نوآوری
گروه صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : mr.yousefi@nmir.com
آدرس : قزوین، شهر صنعتی البرز
نمابر : 32223316-028
تلفن : 32233811-028
مهندس مصطفی گرجی دوز
مهندس مصطفی گرجی دوز
معاونت کیفیت
گروه صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : m.gorji@nmir.com
آدرس : قزوین، شهر صنعتی البرز
نمابر : 32229395-028
تلفن : 32229395-028
مهندس محمود مدنی
مهندس محمود مدنی
معاونت تولید
گروه صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : madani_nmi@nmir.com
آدرس : قزوین، شهر صنعتی البرز
نمابر : 32229395-028
تلفن : 32229395-028
مهندس محمدرضا صالحی
مهندس محمدرضا صالحی
معاونت فنی
گروه صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : m.salehi@nmir.com
آدرس : قزوین، شهر صنعتی البرز
نمابر : 32229395-028
تلفن : 32229395-028
آقای حسن نحوی
مدیریت حراست
گروه صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی :
آدرس : قزوین، شهر صنعتی البرز
نمابر : 32229395-028
تلفن : 32229395-028
دکتر رضا کاوندی
معاونت برنامه ریزی و لجستیک
گروه صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی :
آدرس : قزوین، شهر صنعتی البرز
نمابر : 32223316-028
تلفن : 32223315-028
مهندس علی اکبر کاشی
سرپرست ریاست دانشکده نیرومحرکه
گروه صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : a.a.kashi@nmir.com
آدرس : قزوین، شهر صنعتی البرز
نمابر : 32243745-028
تلفن : 32239984-028
جعفر شهرکی نصیری
مدیر روابط عمومی
گروه صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی :
آدرس : قزوین، شهر صنعتی البرز
نمابر : 32243745-028
تلفن : 32239984-028
مهندس محسن مهدویان
مدیر بازرسی و نظارت
گروه صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی :
آدرس : تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نبش ضلع جنوبی بلوار مرزداران شماره 216
نمابر : 44297836-021
تلفن : 49101200-021
Powered by DorsaPortal