معاونین
مهندس رحمانقلی یگانه مرد
قائم مقام اجرایی
شرکت صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : r.yeganehmard@nmir.com
آدرس : تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نبش ضلع جنوبی بلوار مرزداران شماره 216
نمابر : 32223316-028
تلفن : 32225511-028
مهندس محمد حاجی علی اصغری
معاون مهندسی
شرکت صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : m.asghari@nmir.com
آدرس : تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نبش ضلع جنوبی بلوار مرزداران شماره 216176
نمابر : 32223316-028
تلفن : 32233821-028
مهندس عباس کاشی
معاون کیفیت
شرکت صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : a.kashi@nmir.com
آدرس : تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نبش ضلع جنوبی بلوار مرزداران شماره 216
نمابر : 32228880-028
تلفن : 32225511-028
مجید هادیان
معاون سرمایه های انسانی
شرکت صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : m.hadian@nmir.com
آدرس : تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نبش ضلع جنوبی بلوار مرزداران شماره 216176
نمابر : 32223316-028
تلفن : 32221411-028
امیر چگینی
معاون مالی و اقتصادی
شرکت صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : a.chegini@nmir.com
آدرس : تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نبش ضلع جنوبی بلوار مرزداران شماره 216
نمابر : 49101303-021
تلفن : 49101300-021
دکتر یحیی صمدی مقدم
معاون برنامه ریزی و لجستیک
شرکت صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : y.samadimoghadam@nmir.com
آدرس : تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نبش ضلع جنوبی بلوار مرزداران شماره 216
نمابر : 32223316-028
تلفن : 32223315-028
مهندس امیر بهشاد صادقیان
معاون راهبرد و توسعه
شرکت صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : ab.sadeghian@nmir.com
آدرس : تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نبش ضلع جنوبی بلوار مرزداران شماره 216
نمابر : 44298958-021
تلفن : 49101400-021
دکتر محمدرضا اشراقی
معاون تامین و بازگانی
شرکت صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : eshraghi@nmir.com
آدرس : تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نبش ضلع جنوبی بلوار مرزداران شماره 216
نمابر : 44297836-021
تلفن : 49101200-021
علیرضا جوانی طلب
مدیر امور حقوقی و قراردادها
شرکت صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : a.javanitalab@nmir.com
آدرس : تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نبش ضلع جنوبی بلوار مرزداران شماره 216
نمابر : 44298238-021
تلفن : 49101430-021
مهدی مهدی آبادی
مدیر حراست
شرکت صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : m.mahdiabadi@nmir.com
آدرس : تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نبش ضلع جنوبی بلوار مرزداران شماره 216
نمابر : 32229395-028
تلفن : 32229395-028
مرتضی یغمائیان
مدیر حسابرسی داخلی
شرکت صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : m.yaghmaian@nmir.com
آدرس : تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نبش ضلع جنوبی بلوار مرزداران شماره 216
نمابر : 44298341-021
تلفن : 49101110-021
مهندس حسن تابش
رئیس مرکز علمی کاربردی
شرکت صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : h.tabesh@nmir.com
آدرس : تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نبش ضلع جنوبی بلوار مرزداران شماره 216
نمابر : 32243745-028
تلفن : 32239984-028
Powered by DorsaPortal