اعضای هیئت مدیره
مهندس داود اسماعیل پور
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
گروه صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : d.esmaeilpour@nmir.com
آدرس : تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نبش ضلع جنوبی بلوار مرزداران شماره 216
نمابر : 44298238-021
تلفن : 49101501-021
دکتر مسعود ذوالقدر
عضو هیئت مدیره
گروه صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : m.zolghadr@nmir.com
آدرس : قزوین، شهر صنعتی البرز
نمابر : 32223316-028
تلفن : 32225511-028
nmi-godarzi
دکتر کیوان وزیری گودرزی
عضو هیئت مدیره و قائم مقام تحقیقات و توسعه
گروه صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی :  k.vaziri@nmir.com
آدرس : تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نبش ضلع جنوبی بلوار مرزداران شماره 216
نمابر : 44298238-021
تلفن : 49101501-021
دکتر علیرضا حمزه یی
عضو هیئت مدیره
گروه صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی :  a.hamzhei@nmir.com
آدرس : تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نبش ضلع جنوبی بلوار مرزداران شماره 216
نمابر : 44298238-021
تلفن : 49101501-021
 
 
دکتر جمال جلیل پور
رئیس هیئت مدیره
گروه صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : 
آدرس : تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نبش ضلع جنوبی بلوار مرزداران شماره 216
نمابر : 44298238-021
تلفن : 49101501-021
 
 
Powered by DorsaPortal