اعضای هیئت مدیره
مهندس حسن کاظم اوینی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
شرکت صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : evini@nmir.com
آدرس : شریعتی - ابتدای خواجه عبدالله انصاری - شماره 176
نمابر : 22866029-021
تلفن : 4-22887860-021
مهندس علی محمد مظفری
رئیس هیئت مدیره
شرکت صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : am.mozafari@nmir.com
آدرس : شریعتی - ابتدای خواجه عبدالله انصاری - شماره 176
نمابر : 22866029-021
تلفن : 4-22887860-021
ملک الکتاب خیابانی
عضو هیئت مدیره
شرکت صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی :
آدرس : شریعتی - ابتدای خواجه عبدالله انصاری - شماره 176
نمابر : 22866029-021
تلفن : 4-22887860-021
مجید قدیانی
عضو هیئت مدیره
شرکت صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی :
آدرس : شریعتی - ابتدای خواجه عبدالله انصاری - شماره 176
نمابر : 22866029-021
تلفن : 4-22887860-021
علی مسیبی بهروز
عضو هیئت مدیره
شرکت صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی :
آدرس : شریعتی - ابتدای خواجه عبدالله انصاری - شماره 176
نمابر : 22866029-021
تلفن : 4-22887860-021
Powered by DorsaPortal