اعضای هیئت مدیره
مهندس داود اسماعیل پور
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
شرکت صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : d.esmaeilpour@nmir.com
آدرس : تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نبش ضلع جنوبی بلوار مرزداران شماره 216
نمابر : 44298238-021
تلفن : 49101501-021

دکتر مسعود ذوالقدر
عضو هیئت مدیره
شرکت صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : m.zolghadr@nmir.com
آدرس : تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نبش ضلع جنوبی بلوار مرزداران شماره 216
نمابر : 44298238-021
تلفن : 49101501-021

مهندس منصور منصوری بیرجندی
عضو هیئت مدیره
شرکت صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : 
آدرس : تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نبش ضلع جنوبی بلوار مرزداران شماره 216
نمابر : 44298238-021
تلفن : 49101501-021

دکتر حمزه یی
عضو هیئت مدیره
شرکت صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : 
آدرس : تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نبش ضلع جنوبی بلوار مرزداران شماره 216
نمابر : 44298238-021
تلفن : 49101501-021
 
 
Powered by DorsaPortal