اعضای هیئت مدیره
مهندس حسن کاظم اوینی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
شرکت صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : evini@nmir.com
آدرس : تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نبش ضلع جنوبی بلوار مرزداران شماره 216
نمابر : 44298238-021
تلفن : 49101501-021
مهندس علی محمد مظفری
رئیس هیئت مدیره
شرکت صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : am.mozafari@nmir.com
آدرس : تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نبش ضلع جنوبی بلوار مرزداران شماره 216
نمابر : 44298238-021
تلفن : 49101501-021
ملک الکتاب خیابانی
عضو هیئت مدیره
شرکت صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی :
آدرس : تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نبش ضلع جنوبی بلوار مرزداران شماره 216
نمابر : 44298238-021
تلفن : 49101501-021
مجید قدیانی
عضو هیئت مدیره
شرکت صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی :
آدرس : تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نبش ضلع جنوبی بلوار مرزداران شماره 216
نمابر : 44298238-021
تلفن : 49101501-021
علی مسیبی بهروز
عضو هیئت مدیره
شرکت صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی :
آدرس : تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نبش ضلع جنوبی بلوار مرزداران شماره 216
نمابر : 44298238-021
تلفن : 49101501-021
Powered by DorsaPortal