آگهی مناقصه شماره 317
شرکت صنعتی نیرومحرکه در نظر دارد، شست وشوی لباس کار پرسنل خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


علاقمندان می توانند تا مدت هفت روز پس از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه در وقت اداری به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

قزوین- شهر صنعتی البرز- بلوار خلیج فارس – واحد تدارکات ـ تلفن : 32233815

تاریخ:
1401/02/10
تعداد بازدید:
133
منبع:
Powered by DorsaPortal