«آگهی مناقصه شماره 3589»
شرکت صنعتی نیرومحرکه در نظر دارد:


 

 شارژ انواع کپسولهای آتش نشانی خود را از طریق مناقصه عمومی وانعقاد قرارداد به شرکتهای خدماتی واجد شرایط واگذار نماید 0متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته جهت دریافت و تحویل اسناد مناقصه به آدرس ذیل مراجعه نمایند0

 

قزوین: شهر صنعتی البرز_ بلوار خلیج فارس _ واحد تدارکات  تلفن : 32233815 - 028

 

(هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد)

تاریخ:
1399/08/17
تعداد بازدید:
79
منبع:
Powered by DorsaPortal